FANDOM


Osteoporoza:

Jest to mało znana choroba u królików. Polega na postępującym ubytku masy kostnej w wyniku czego częste są złamania i problemy z zębami.  

Przyczyny:

- zbyt mało ruchu

- zaburzenia wchłaniania wapnia 

- dieta wysokobiałkowa  

Jak zapobiegać: 

Siano i trawa zawierają wystarczającą ilość wapnia. W sianie znajduje sie tez witamina D, powinno być zawsze dostępne dla królika. Pozwólmy w cieple dni królikowi na wylegiwanie sie w słoneczku na zabezpieczonym balkonie. Uwaga ! Nie wolno stawiać klatki na słońcu, uszak musi mięć wybór gdzie chce przebywać. 

Królik powinien mięć możliwość codziennego wybiegania sie, im więcej tym lepiej.